Obchodní podmínky

Platné od 1. ledna 2017

Objednávka

Fotografování lze objednat následujícími způsoby:

Objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Platba

 • Cena fotografování je stanovena v ceníku dostupném na webových stránkách www.maldaphoto.cz/cenik/ a je splatná nejpozději v den odevzdání fotografií klientovi.
 • Platba se hradí proti faktuře nebo v hotovosti. V případě, že jsou peníze bankovním převodem, musí dojít na účet fotografa před předáním fotografií.
 • Bankovní účet je veden u společnosti Fio, číslo: 2600104355/2010

Výběr fotografií

 • Výběr fotografií provádí fotograf sám. Pouze na základě žádosti klienta je možný výběr klientem a to z omezeného množství náhledových fotografií, jestliže se obě strany nedohodnou jinak. Fotograf nebude zvlášť na tuto možnost upozorňovat, klient je si této možnosti vědom po přečtení těchto obchodních podmínek.
 • Náhledová fotografie je fotografie v malém rozlišení, opatřena vodoznakem. Náhledová fotografie je neretušovaná, bez větších zásahů nebo pouze s lehčí základní úpravou.
 • Náhledové fotografie nesmí být dle autorského zákona nikde zveřejněny nebo nikterak upravovány. Slouží výhradně pro výběr záběrů ke zpracování fotografem, aby vznikl finální snímek.
 • Neretušované fotografie fotograf neposkytuje

Retuš fotografií

 • Retuš zahrnuje všechny úpravy základního charakteru, například ořez, jas, kontrast, redukce či přidání šumu, úpravy barev, pozadí, zjemnění vrásek, odstranění nedokonalostí pleti
  a všechny akce, které výrazně nemění fotografovaný objekt.
 • Výraznější retuše, jako úprava tělesných partií, prodlužování vlasů, změna barvy očí, odstranění jizev aj., které mění fotografovaný objekt, jsou prováděny pouze po dohodě na základě žádosti klienta.

Způsob a termín dodání

 • Po zhotovení zásilky je klientovi zpřístupněna prezentace hotových fotografií. Pokud zákazník fotografie odsouhlasí, je možno je předat. Zákazník má možnost upozornit na případné vady ve fotografii a fotograf následně fotografie opraví a pošle znovu k odsouhlasení.
 • Hotové fotografie jsou předávány pouze v digitální formě a to na jedné kopii DVD – osobní odběr nebo poštou.
 • Navíc k DVD pouze po žádosti klienta je možné dodat ještě následujícími způsoby:

stažené na flash disk nebo pevný externí disk, pokud ho zákazník předá fotografovi – pouze osobní odběr
online přes www.uschovna.cz

 • Termín pro dodání základního balíčku fotografií činí 1 – 2 týdny.
 • V případě doobjednání dalších fotografií nad rámec balíčku se termín prodlužuje na základě dohody mezi fotografem a zákazníkem v závislosti na počtu objednaných fotografií.

Autorská práva

 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.
 • Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa.
 • Klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv fotografa třetí stranou.
 • Klient smí fotografie zasílat do soutěží, které nemají fotografickou tematiku, ale je dovoleno použít pouze fotografii s logem autora (např. soutěže o nejhezčí miminko, apod.). V případě, že soutěž zakazuje užití loga či slovní reklamu, je otázkou slušnosti klienta vyžádat si souhlas fotografa.
 • Držitelem autorských práv k fotografiím je fotograf
 • Fotograf smí fotografie použít pro komerční účely jen se souhlasem klienta.
 • Fotograf smí fotografie použít pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj.

Záloha dat

 • Fotograf garantuje zálohování hotových fotografií po dobu šesti měsíců od data fotografování. Po této době fotografie přesouvá do vlastního archivu.
 • Klient si je vědom výše uvedených skutečností, proto zváží zálohování na více médiích, aby o fotografie v případě ztráty DVD nepřišel.
 • Fotografie lze zálohovat na více DVD, hard disk počítače, externí hard disky, flash disky, online disky, soukromé online galerie

Reklamace

 • V případě reklamace fotografií sdělí tuto skutečnost zákazník fotografovi nejpozději do týdne od obdržení fotografií.
 • Jelikož si zákazník fotografie odsouhlasoval před předáním fotografií uznávám reklamace skutečně opodstatněné, nelze uznat reklamace na způsob, že se na fotce nehezky tváříte. Může se jednat o technický stav fotografie, podání barev.
Back to Top